Acacia it รับสมัครงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

อัพเดทตำแหน่งงานล่าสุด วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

ลำดับ
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
จำนวน
คุณสมบัติ
1.
                    Bench Engineer
2
View
 •  

  เพศ : หญิง อายุ : 18
  วุฒิการศึกษา : ปวส-ปริญญาตรี
  ประสบการณ์การทํางาน : ไม่จำกัด
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : น้อย

  ทักษะอื่นๆ
  1. อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป
  3. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานบริการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  5. มีทักษะในการด้านการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน
  6. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน
  7. มีจิตสาธารณะ ทำงานด้วยความทุ่มเทและกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

  ลักษณะงาน
  1. จัดทำเอกสารงาน Project ต่างๆ
  2. จัดทำรายงานสรุป Report ของ Project
  3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   
  2.
                      IT Helpdesk
  2
  View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 18
  วุฒิการศึกษา : ปวส ขึ้นไป
  ประสบการณ์การทํางาน : มี
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : ดี

  ทักษะอื่นๆ
  สามารถทำงานที่กดดันได้

  ลักษณะงาน
  หน้าที่ Call Center ขั้นพื้นฐาน
  - รับการแจ้งงานจากลูกค้า ทางเมล ไลน์ หรือ โทรศัพท์ เบื่องต้น สอบถามรายละเอียด และ ชูตติ้งแนะนำการแก้ไขให้ ลูกค้า หากแก้ไขไม่ได้ให้ส่งช่างเข้า
  - ตามงานจนจบและปิดงานในระบบ Hybrid และ ระบบ ลูกค้า(ถ้ามี)

   
  3.
                      Onsite Engineer
  2
  View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 22-35
  วุฒิการศึกษา : ขั้นต่ำปวชขึ้นไปหรือผู้มีประสบการณ์ด้านการซ่อมหรือติดตั้งเครื่องรูดบัตรเครดิตมาก่อน
  ประสบการณ์การทํางาน : มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และซ่อมหรือติดตั้งเครื่องรูดบัตรเครดิตมาก่อน
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : พอใช้

  ทักษะอื่นๆ
  มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  มีมอเตอร์ในการOnsite

  ลักษณะงาน
  1.ออนไซด์ในกรุงเทพและปริมณฑล
  2.ติตตั้งซอฟแวร์หรือแก้ไขซอฟแวร์เครื่องรูดบัตรเครดิต
  3.ติดตั้งเครื่องรูดบัตรเครในไซด์งานต่าง

   
  4.
                      Storekeeper
  1
  View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 20-28 ปี
  วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย/ปวช/ปวส/ปริญญาตรีทุกสาขา
  ประสบการณ์การทํางาน : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : Microsoft Office, Internet

  ทักษะอื่นๆ
  - มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือ การทำงานเป็นทีม
  - มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์

  ลักษณะงาน
  1. บันทึกการรับเครื่องเข้าและออกของลูกค้า
  2. รับ - ส่งเครื่องระหว่างเจ้าหน้าที่ Front Counter และสโตร์
  3. รับ - ส่งเครื่องระหว่างช่าง และสโตร์
  4. รับ - ส่งเครื่องให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
  5. บริหารการจัดเก็บเครื่องลูกค้าในสโตร์
  6. ดูแลรับผิดชอบเครื่องลูกค้า รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่จัดเก็บในสโตร์

   
  5.
                      Housekeeper
  1
  View
 •  

  เพศ : หญิง อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป
  ประสบการณ์การทํางาน : หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : ดี

  ทักษะอื่นๆ
  1.บุคลิกดี อัธยาศัยดี
  2.มีความกระตือรือร้น รักในงานบริการ
  3.มีใจรักในการศึกษาเรียนรู้อุปกรณ์ด้าน IT และเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
  4.ซื่อสัตย์
  5.Service mind

  ลักษณะงาน
  1. รับเครื่องซ่อมจากลูกค้าพร้อมเปิดงานในระบบ Lenovo
  2. แนะนำพร้อมให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับทางลูกค้า
  3. โทรแจ้งลูกค้าเมื่อแจ้งสถานะเครื่องซ่อมเสร็จ
  4. ส่งเครื่องคืนลูกค้าพร้อมปิดงานในระบบ Lenovo
  5. เก็บเงินในกรณีเครื่องที่มีค่าใช้จ่าย
  6. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  7. ตรวจเช็คงานค้างในระบบ พร้อมกับติดตามลูกค้าสำหรับงานที่ลูกค้ายังไม่มารับ
  8. จัดหาเอกสารต่างๆ ตามหัวหน้าร้องขอ
  9. ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
  10. ดูและความเรียบร้อยหน้าเคาเตอร์ เช่น บัตรคิว, TV ,เครื่อง Loaner phone,เครื่องพิวเตอร์สำรองข้อมูล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  11. ดูแลอื่นๆ ขึ้นอยู่กับหัวหน้ามอบหมาย

   
  6.
                      Administrator
  1
  View
 •  

  เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25-30
  วุฒิการศึกษา : การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์การทํางาน : ดูแลสโตร์อะไหล่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : ms-word,excel

  ทักษะอื่นๆ
  ดูแลสโตร์อะไหล่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ลักษณะงาน
  1. เบิกพาสในระบบ CRM ตามที่ช่าง Onsite และ Bench ร้องขอ
  2. เปิดงานในระบบ CRM ในขายอะไหล่ให้ลูกค้า
  3. ควบคุม ดูแลอะไหล่ในห้องสโตร์ เช่นนับพาส, จัดวางอะไหล่ในชั้นวาง และทำรายงาน เป็นต้น
  4. รับโทรศัพท์และตอบคำถามลูกค้า
  5. ประสานงานเรื่องอะไหล่กับทางโอกิ
  6. ส่ง/รับอะไหล่ดีกับทางโอกิ, ตรวจนับอะไหล่และนำไปเก็บไว้ในห้องสโตร์
  7. ทำเคลมอะไหล่เสียกับทางโอกิ
  8. ทำรายงานพยากรณ์อะไหล่กับทางโอกิ
  9. จ่ายงานให้ช่างต่างจังหวัด ในระบบ Hybrid
  10. รับเครื่องที่ลูกค้าส่งมาซ่อมที่หน้าเคาน์เตอร์
  11. เปิดงานในระบบ CRM ให้ลูกค้า
  12. อื่นๆ