Acacia it รับสมัครงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

อัพเดทตำแหน่งงานล่าสุด วันที่ 09 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
จำนวน
คุณสมบัติ
1.
                    Onsite CE
6
View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 20-35
  วุฒิการศึกษา : ปวส-ปริญญาตรี
  ประสบการณ์การทํางาน : 2-3 ปี
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : ดี

  ทักษะอื่นๆ
  เพศ ชาย
  มีรถยนต์เป็นของตนเอง
  มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ HW/SW
  ใจรักในงานบริการ

  ลักษณะงาน
  Onsite Service
  Report Making
  งาน Project ต่างๆ
  ประจำที่ WFH-ศรีสะเกตุ

   
  2.
                      Onsite Support
  3
  View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 25-30
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  ประสบการณ์การทํางาน : มีความรู้ด้าน IT(HW/SW), Printer และงานด้านการบริการ
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : -

  ทักษะอื่นๆ
  -

  ลักษณะงาน
  -

   
  3.
                      UC hous maid
  2
  View
 •  

  เพศ : หญิง อายุ : 30-40
  วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัด
  ประสบการณ์การทํางาน : มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานแม่บ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : -

  ทักษะอื่นๆ
  -

  ลักษณะงาน
  - ดูแลเรื่องความสะอาดของศูนย์บริการ
  - จัดการพื้นที่ให้เรียบร้อยตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้

   
  4.
                      Onsite Customer Engineer
  2
  View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 25
  วุฒิการศึกษา : ปวช , ปวส , ปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร และ คอมพิวเตอร์
  ประสบการณ์การทํางาน : มีทักษะด้านงานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี/ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ 1 ปีขึ้นไป
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : HW & SW,MS Office , Windows

  ทักษะอื่นๆ
  ต้องมีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองและมีใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ

  ลักษณะงาน
  รับงานที่แอดมินจ่ายให้ทำและทำให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมายไว้เป็นอย่างดี พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนของส่วนงานที่สังกัดอยู่อย่างเต็มใจและไม่มีเงื่อนไข

   
  5.
                      Onsite IPG
  2
  View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 25
  วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป
  ประสบการณ์การทํางาน : n/a
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : มีความรู้ด้าน Computer และ Electronic

  ทักษะอื่นๆ
  1.มีทักษะความรู้และชำนาญด้านช่าง ทั้ง hardware,Software , Computer ,

  2.มีทักษะความรู้และชำนาญ network พื้นฐาน

  ลักษณะงาน
  1.รับ Case onsite ประจำวันจาก Admin และเข้าให้บริการลูกค้า
  2.รีบเร่งเำเนินการ กรณีเคสเร่งด่วน (4hr respond ,6hr uptime) อย่างทันทวงที
  3.อยู่ Standby ตามวันที่ได้รับมอบหมาย
  4.อะไหล่ที่เบิกออกมา จะต้องรีบดำเนินการคืนตามวันที่กำหนด ยกเว้นมีเหตุที่ต้องคืน ช้าโดยจะต้องได้รับอนุมัติ จากบริษัทคู้ค้าก่อน
  5.ก่อนเข้า onsite ลูกค้าก่อนเข้าดำเนินการ
  6.หากเข้าดำเนินการแล้ว update สถานะ System hybrid
  7.เข้าดำเนินการแล้ว ให้เขียน CSO Reportวิธีการแก้ไขและให้ ลูกค้าเซ็นกำกับ
  8.CSO report ถ่ายรูปส่ง Admin ดำเนินการส่งเอกสารตัวจริงในวันถัดไป

   
  6.
                      Administrator
  2
  View
 •  

  เพศ : หญิง อายุ : 18
  วุฒิการศึกษา : ปวส-ปริญญาตรี
  ประสบการณ์การทํางาน : ไม่จำกัด
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : น้อย

  ทักษะอื่นๆ
  1. อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป
  3. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานบริการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  5. มีทักษะในการด้านการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน
  6. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน
  7. มีจิตสาธารณะ ทำงานด้วยความทุ่มเทและกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

  ลักษณะงาน
  1. จัดทำเอกสารงาน Project ต่างๆ
  2. จัดทำรายงานสรุป Report ของ Project
  3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   
  7.
                      ARC Administrator
  1
  View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 25-35
  วุฒิการศึกษา : ปวส-ป.ตรี ทุกสาขา
  ประสบการณ์การทํางาน : 1-2ปี
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : Microsoft Office, Outlook, Power Point, Internet

  ทักษะอื่นๆ
  1.มีความอดทน
  2.ทุ่มเทให้กับงาน
  3.แกไข้ปัญหาเฉพาะหน้าไดดีภายใต้ความกดดัน
  4.สื่อสารกับลูกค้า,ผู้บังคับบัญชาและบุคคลอื่นๆ ได้ดี

  ลักษณะงาน
  1. รับหมึกที่ลูกค้าส่งเคลม เปิดงานในระบบ ออกใบงานให้ลูกค้า
  2. รับโทรศัพม์ลูกค้าสอบถามเงื่อนไขของการเคลม, ลูกค้าตามงานและตอบเมล์
  3. หยิบหมึกในสโตร์และทำบันทึกในระบบ เพื่อเคลมให้ลูกค้า
  4. ส่งหมึกดีให้ศูนย์ ARC
  5. นับจำนวนคงเหลือประจำเดือนและส่งรายงานให้หัวหน้า
  6. ทำรายงานพยากรณ์หมึกและส่งรายงานให้หัวหน้า
  7. งานอื่นๆ ที่หัวหน้ามอบหมาย

   
  8.
                      IT Support
  1
  View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 25 ปีขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์การทํางาน : เคยทำงานเกี่ยวกับระบบ Network อย่างน้อย 1 ปี
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : ความรู้ทางด้าน IT

  ทักษะอื่นๆ
  - ความรู้เกี่ยวกับระบบ Network
  - ความรู้เกี่ยวกับระบบ Windows Server และ/หรือ Linux
  - อัพเดทข่าวสารทางด้าน IT อยู่เสมอๆ

  ลักษณะงาน
  - ดูแล และ ปรับปรุง เกี่ยวกับระบบ Network และ Server ภายในองค์กร
  - Support แผนกต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางด้าน IT เช่น ปัญหาเกี่ยวกับ ระบบ Internet , Printer , Email และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

   
  9.
                      Storekeeper
  1
  View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 20-35
  วุฒิการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป
  ประสบการณ์การทํางาน : -
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : -

  ทักษะอื่นๆ
  ร่ายกาย แข็งแรง สามารถ ช่วยลูกค้ายกของได้ สามารถรับผิดชอบหน้าที่ที่มอบหมายได้

  ลักษณะงาน
  ช่วยลูกค้า และ admin ยกของและ แพคของ ส่งทีม ตจว

   
  10.
                      Technical Helpdesk
  1
  View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 22
  วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์การทํางาน : มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ Hardware, Software
  มีประสบการณ์ด้านระบบปฏิบัติการ Windows, MS office
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : Hardware, Software

  ทักษะอื่นๆ
  -

  ลักษณะงาน
  ประสานงานให้คำแนะนำ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านอุปกรณ์ IT ทั้ง Hardware, Software
  ทำหน้าที่ Support User และ Engineer ทางโทรศัพท์
  ทำการติดตามผลการดำเนินงานของงานที่รับผิดชอบ
  ทำการรับ-ส่งข้อมูลผ่านทาง Email
  สามารถทำงานเป็นกะได้

   
  11.
                      Admin Inventory
  1
  View
 •  

  เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25-30
  วุฒิการศึกษา : การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์การทํางาน : ดูแลสโตร์อะไหล่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : ms-word,excel

  ทักษะอื่นๆ
  ดูแลสโตร์อะไหล่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ลักษณะงาน
  1. เบิกพาสในระบบ CRM ตามที่ช่าง Onsite และ Bench ร้องขอ
  2. เปิดงานในระบบ CRM ในขายอะไหล่ให้ลูกค้า
  3. ควบคุม ดูแลอะไหล่ในห้องสโตร์ เช่นนับพาส, จัดวางอะไหล่ในชั้นวาง และทำรายงาน เป็นต้น
  4. รับโทรศัพท์และตอบคำถามลูกค้า
  5. ประสานงานเรื่องอะไหล่กับทางโอกิ
  6. ส่ง/รับอะไหล่ดีกับทางโอกิ, ตรวจนับอะไหล่และนำไปเก็บไว้ในห้องสโตร์
  7. ทำเคลมอะไหล่เสียกับทางโอกิ
  8. ทำรายงานพยากรณ์อะไหล่กับทางโอกิ
  9. จ่ายงานให้ช่างต่างจังหวัด ในระบบ Hybrid
  10. รับเครื่องที่ลูกค้าส่งมาซ่อมที่หน้าเคาน์เตอร์
  11. เปิดงานในระบบ CRM ให้ลูกค้า
  12. อื่นๆ