Acacia it รับสมัครงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

อัพเดทตำแหน่งงานล่าสุด วันที่ 18 ตุลาคม 2560

ลำดับ
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
จำนวน
คุณสมบัติ
1.
                    IT Helpdesk
2
View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 23 - 28
  วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์การทํางาน :
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : ดี

  ทักษะอื่นๆ


  ลักษณะงาน
  วิเคราะห์ แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเทคนิคผ่านทางโทรศัพท์ บันทึกและปรับปรุงข้อมูลประกอบรายละเอียดปัญหาของลุกค้าในระบบจัดการงาน เพื่อการตรวจสอบและติดตามงานอย่างสมบูรณ์ในขั้นตอนต่อไป
  หน้าที่ที่รับผิดชอบ
  - ติดต่อลูกค้าตามรายละเอียดที่มีอยู่ในระบบ
  - ใช้ทักษะและความรู้ทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการแก้ไขปัญหา เพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสมกับเวลา
  - จ่ายงานนอกสถานที่ผ่านระบบจัดการงานแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
  - บันทึก ปรับปรุง และติดตามสถานะของงาน
  - ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และมีพัฒนาการทางการวิเคราะห์ปัญหา กำหนดอุปกรณ์และอะไหล่ที่ใช้เพื่อแก้ไขปัญหานั้นให้ถูกต้องและมีประสิทธิผล
  - รักษาระดับสูงสุดของความพึงพอใจลูกค้าในขณะที่กำลังให้คำแนะนำทางเทคนิค
  - คงไว้ซึ่งความสุภาพ อดทน และ เอื้อเฟื้อ ตลอดสภาวะที่กำลังดำเนินงานอยู่

   
  2.
                      Onsite CE
  2
  View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 20-45
  วุฒิการศึกษา : ปวส-ปริญญาตรี
  ประสบการณ์การทํางาน : 2-3 ปี
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : ดี

  ทักษะอื่นๆ
  เพศ ชาย
  มีรถยนต์เป็นของตนเอง
  มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ HW/SW
  ใจรักในงานบริการ

  ลักษณะงาน
  Onsite Service
  Report Making
  งาน Project ต่างๆ
  ประจำที่ WFH หัวหิน

   
  3.
                      Onsite Support
  1
  View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 25-30
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  ประสบการณ์การทํางาน : มีความรู้ด้าน IT(HW/SW), Printer และงานด้านการบริการ
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : -

  ทักษะอื่นๆ
  -

  ลักษณะงาน
  -

   
  4.
                      Admin Followup
  1
  View
 •  

  เพศ : ไม่จำกัด อายุ : 25 ปีขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือ เทียบเท่า
  ประสบการณ์การทํางาน : -
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : พื้นฐานทั่วไปในระดับดี

  ทักษะอื่นๆ
  -

  ลักษณะงาน
  - โทรติดตามงานกับช่าง Onsite ต่างจังหวัดในทุก Project และ ช่าง Onsite Printer ของกรุงเทพฯ
  - ติดต่อในส่วนงาน Project ต่างๆ
  - Followup Update ข้อมูลงานต่างๆลงระบบ

   
  5.
                      Admin Inventory
  1
  View
 •  

  เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25-30
  วุฒิการศึกษา : การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์การทํางาน : ดูแลสโตร์อะไหล่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : ms-word,excel

  ทักษะอื่นๆ
  ดูแลสโตร์อะไหล่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ลักษณะงาน
  1. เบิกพาสในระบบ CRM ตามที่ช่าง Onsite และ Bench ร้องขอ
  2. เปิดงานในระบบ CRM ในขายอะไหล่ให้ลูกค้า
  3. ควบคุม ดูแลอะไหล่ในห้องสโตร์ เช่นนับพาส, จัดวางอะไหล่ในชั้นวาง และทำรายงาน เป็นต้น
  4. รับโทรศัพท์และตอบคำถามลูกค้า
  5. ประสานงานเรื่องอะไหล่กับทางโอกิ
  6. ส่ง/รับอะไหล่ดีกับทางโอกิ, ตรวจนับอะไหล่และนำไปเก็บไว้ในห้องสโตร์
  7. ทำเคลมอะไหล่เสียกับทางโอกิ
  8. ทำรายงานพยากรณ์อะไหล่กับทางโอกิ
  9. จ่ายงานให้ช่างต่างจังหวัด ในระบบ Hybrid
  10. รับเครื่องที่ลูกค้าส่งมาซ่อมที่หน้าเคาน์เตอร์
  11. เปิดงานในระบบ CRM ให้ลูกค้า
  12. อื่นๆ

   
  6.
                      Bench CE
  1
  View
 •  

  เพศ : ชายหรือหญิง อายุ : 23-30
  วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาระดับปวส.หรือปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์การทํางาน : มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริการหลังการขายและการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ หรือประสบการณ์ทางด้านโทรศัพท์มือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : การใช้งาน Microsoft Office, ระบบ Internet

  ทักษะอื่นๆ
  - มีทักษะด้านการสื่อสาร มีใจรักและเข้าใจในงานบริการ
  - มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
  - มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือ การทำงานเป็นทีม
  - มีทักษะและไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

  ลักษณะงาน
  1) วิเคราะห์อาการเสียและซ่อมคอมพิวเตอร์พีซี, โน๊ตบุ๊ค, เครื่องพิมพ์ และ โทรศัพท์มือถือ
  2) ให้ข้อมูลด้านเทคนิคและการให้บริการของบริษัทแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง
  3) ตรวจสอบคุณภาพการซ่อม
  4) ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมให้พร้อมแก่การใช้งานเสมอ
  ถ้าพบอุปกรณืชำรุดต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบเพื่อทำการแก้ไขทันที
  5) เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ของ HP เพื่อพัฒนาความรู้และข้อมูลใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ

   
  7.
                      Inventory & Logistic (Stock control)
  1
  View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 22
  วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาปวส. ขึ้นไป ในสาขา Warehouse, Logistic และสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า
  ประสบการณ์การทํางาน : มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

  ทักษะอื่นๆ
  -ตรงต่อเวลา
  -ซื่่อสัตย์
  -ไม่เคยต้องโทษคดี

  ลักษณะงาน
  1.ดูแลการเบิกจ่ายอะไหล่ ตามกระบวนการ
  2.จัดเตรียมอะไหล่ และบันทึกข้อมูลอะไหล่ลงในระบบก่อนนำส่งให้ช่าง
  3.ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในคลัง
  4.ตรวจสอบการเข้าออกภายในคลังของบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
  5.ทำการอัพเดตข้อมูลคงเหลือ พร้อมตรวจสอบข้อมูลสินค้าคงคลังอย่างสม่ำเสมอ
  6.ตรวจนับจำนวนอะไหล่ภายในคลังสินค้าประจำทุกเดือน
  7.ช่วยเหลือและสนับสนุนเคส escalation กรณีต้องการสินค้าคงคลังด่วนพิเศษ
  8.จัดเก็บเอกสารลงแฟ้มให้เรียบร้อยและสามารถตรวจสอบได้
  9.Back up ในส่วนงานอื่น เมื่อจำเป็นหรือมีการร้องขอ

   
  8.
                      Inventory & Logistic Team Leader
  1
  View
 •  

  เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา Warehouse, Logistic และสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า
  ประสบการณ์การทํางาน : -
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

  ทักษะอื่นๆ
  -กล้าแสดงความคิดเห็น
  -ตรงต่อเวลา
  -ติดตามผลงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

  ลักษณะงาน
  1.ประสานงานเคสต่างๆ escalation ต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
  2.ส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับ Inventory อย่างถูกต้อง แม่นยำ และตรงต่อเวลา
  3.ร้องขออะไหล่กับทางโรงงานหรือ vendor ให้เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อป้องกันการขาดแคลนอะไหล่(Part Hotline/Shortage)
  4.ประสานงานและร้องขออะไหล่กับทางโรงงานหรือ vendor กรณีอะไหล่ขาดแคลน(Part Hotline/Shortage)
  5.จัดทำ RMA สำหรับการเคลมอะไหล่และส่งคืนโรงงานหรือ vendor
  6.ประสานงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน
  7.จัดทำรายงานตามการร้องขอจากผู้บังคับบัญชา
  8.ให้คำปรึกษาทีมงานที่เกี่ยวข้องกรณีต้องการความช่วยเหลือต่างๆ
  9.ตรวจสอบกระบวนการทำงานของทีมเพื่อป้องกันหริอลดข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงานของทีม
  10.Back up ในส่วนงานอื่น เมื่อจำเป็นหรือมีการร้องขอ