Acacia it รับสมัครงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

อัพเดทตำแหน่งงานล่าสุด วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ลำดับ
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
จำนวน
คุณสมบัติ
1.
                    Administrator
3
View
 •  

  เพศ : หญิง อายุ : 18
  วุฒิการศึกษา : ปวส-ปริญญาตรี
  ประสบการณ์การทํางาน : ไม่จำกัด
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : น้อย

  ทักษะอื่นๆ
  1. อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป
  3. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานบริการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  5. มีทักษะในการด้านการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน
  6. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน
  7. มีจิตสาธารณะ ทำงานด้วยความทุ่มเทและกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

  ลักษณะงาน
  1. จัดทำเอกสารงาน Project ต่างๆ
  2. จัดทำรายงานสรุป Report ของ Project
  3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   
  2.
                      Customer Service
  3
  View
 •  

  เพศ : หญิง อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป
  ประสบการณ์การทํางาน : หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : ดี

  ทักษะอื่นๆ
  1.บุคลิกดี อัธยาศัยดี
  2.มีความกระตือรือร้น รักในงานบริการ
  3.มีใจรักในการศึกษาเรียนรู้อุปกรณ์ด้าน IT และเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
  4.ซื่อสัตย์
  5.Service mind

  ลักษณะงาน
  1. รับเครื่องซ่อมจากลูกค้าพร้อมเปิดงานในระบบ Lenovo
  2. แนะนำพร้อมให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับทางลูกค้า
  3. โทรแจ้งลูกค้าเมื่อแจ้งสถานะเครื่องซ่อมเสร็จ
  4. ส่งเครื่องคืนลูกค้าพร้อมปิดงานในระบบ Lenovo
  5. เก็บเงินในกรณีเครื่องที่มีค่าใช้จ่าย
  6. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  7. ตรวจเช็คงานค้างในระบบ พร้อมกับติดตามลูกค้าสำหรับงานที่ลูกค้ายังไม่มารับ
  8. จัดหาเอกสารต่างๆ ตามหัวหน้าร้องขอ
  9. ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
  10. ดูและความเรียบร้อยหน้าเคาเตอร์ เช่น บัตรคิว, TV ,เครื่อง Loaner phone,เครื่องพิวเตอร์สำรองข้อมูล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  11. ดูแลอื่นๆ ขึ้นอยู่กับหัวหน้ามอบหมาย

   
  3.
                      UC hous maid
  3
  View
 •  

  เพศ : หญิง อายุ : 20-40
  วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัด
  ประสบการณ์การทํางาน : มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานแม่บ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : -

  ทักษะอื่นๆ
  -

  ลักษณะงาน
  - ดูแลเรื่องความสะอาดของศูนย์บริการ
  - จัดการพื้นที่ให้เรียบร้อยตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้

   
  4.
                      Admin Inventory
  2
  View
 •  

  เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25-30
  วุฒิการศึกษา : การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์การทํางาน : ดูแลสโตร์อะไหล่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : ms-word,excel

  ทักษะอื่นๆ
  ดูแลสโตร์อะไหล่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ลักษณะงาน
  1. เบิกพาสในระบบ CRM ตามที่ช่าง Onsite และ Bench ร้องขอ
  2. เปิดงานในระบบ CRM ในขายอะไหล่ให้ลูกค้า
  3. ควบคุม ดูแลอะไหล่ในห้องสโตร์ เช่นนับพาส, จัดวางอะไหล่ในชั้นวาง และทำรายงาน เป็นต้น
  4. รับโทรศัพท์และตอบคำถามลูกค้า
  5. ประสานงานเรื่องอะไหล่กับทางโอกิ
  6. ส่ง/รับอะไหล่ดีกับทางโอกิ, ตรวจนับอะไหล่และนำไปเก็บไว้ในห้องสโตร์
  7. ทำเคลมอะไหล่เสียกับทางโอกิ
  8. ทำรายงานพยากรณ์อะไหล่กับทางโอกิ
  9. จ่ายงานให้ช่างต่างจังหวัด ในระบบ Hybrid
  10. รับเครื่องที่ลูกค้าส่งมาซ่อมที่หน้าเคาน์เตอร์
  11. เปิดงานในระบบ CRM ให้ลูกค้า
  12. อื่นๆ

   
  5.
                      Onsite Customer Engineer
  2
  View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 20
  วุฒิการศึกษา : ปวช , ปวส , ปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร และ คอมพิวเตอร์
  ประสบการณ์การทํางาน : มีทักษะด้านงานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี/ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ 1 ปีขึ้นไป
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : H/W & S/W,MS Office,Windows

  ทักษะอื่นๆ
  ต้องมีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองและมีใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ

  ลักษณะงาน
  รับงานที่แอดมินจ่ายให้ทำและทำให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมายไว้เป็นอย่างดี พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนของส่วนงานที่สังกัดอยู่อย่างเต็มใจและไม่มีเงื่อนไข

   
  6.
                      Onsite IPG
  1
  View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 25
  วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป
  ประสบการณ์การทํางาน : n/a
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : มีความรู้ด้าน Computer และ Electronic

  ทักษะอื่นๆ
  1.มีทักษะความรู้และชำนาญด้านช่าง ทั้ง hardware,Software , Computer ,

  2.มีทักษะความรู้และชำนาญ network พื้นฐาน

  ลักษณะงาน
  1.รับ Case onsite ประจำวันจาก Admin และเข้าให้บริการลูกค้า
  2.รีบเร่งเำเนินการ กรณีเคสเร่งด่วน (4hr respond ,6hr uptime) อย่างทันทวงที
  3.อยู่ Standby ตามวันที่ได้รับมอบหมาย
  4.อะไหล่ที่เบิกออกมา จะต้องรีบดำเนินการคืนตามวันที่กำหนด ยกเว้นมีเหตุที่ต้องคืน ช้าโดยจะต้องได้รับอนุมัติ จากบริษัทคู้ค้าก่อน
  5.ก่อนเข้า onsite ลูกค้าก่อนเข้าดำเนินการ
  6.หากเข้าดำเนินการแล้ว update สถานะ System hybrid
  7.เข้าดำเนินการแล้ว ให้เขียน CSO Reportวิธีการแก้ไขและให้ ลูกค้าเซ็นกำกับ
  8.CSO report ถ่ายรูปส่ง Admin ดำเนินการส่งเอกสารตัวจริงในวันถัดไป

   
  7.
                      Administrator- Support UC
  1
  View
 •  

  เพศ : - อายุ : 18 ขึ่นไป
  วุฒิการศึกษา : -
  ประสบการณ์การทํางาน : -
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : -

  ทักษะอื่นๆ
  -

  ลักษณะงาน
  DBD - เปิดงานงาน Kbank (Open case HPI) , Thaipost and BBL Project
  KCI - โทรอัพเดทสถานะงานกับลูกค้า มอนิเตอร์เคส
  อื่น ๆ

  แทน Temp K.Pantakarn Raksasap จะออกสิ้นเดือน

   
  8.
                      Messenger
  1
  View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 20
  วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  ประสบการณ์การทํางาน : ประสบการณ์ด้านงานส่งสินค้า
  รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : ใช้คอมพิวเตอร์ได้

  ทักษะอื่นๆ
  -มีความรักในงานด้านส่งสินค้า โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ
  -มีความตรงต่อเวลา
  -สามารถจัดการเวลาตัวเองได้ดี
  -มีใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์

  ลักษณะงาน
  1.รับ-ส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าให้ทันตามวันเวลาที่กำหนด
  3.ติดตั้งสินค้าค้าให้สามารถพร้อมใช้งานได้ทันที
  4.บันทึกรายงานการส่งสินค้าให้สมบูรณ์ครบถ้วน
  5.ส่งเอกสารรายงานการส่งสินค้าคืนส่วนกลางให้ครบถ้วน
  6.มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและงาน