Acacia it รับสมัครงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

อัพเดทตำแหน่งงานล่าสุด วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
จำนวน
คุณสมบัติ
1.
                    Onsite CE
4
View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 20-45
  วุฒิการศึกษา : ปวส-ปริญญาตรี
  ประสบการณ์การทํางาน : 2-3 ปี
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : ดี

  ทักษะอื่นๆ
  เพศ ชาย
  มีรถยนต์เป็นของตนเอง
  มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ HW/SW
  ใจรักในงานบริการ

  ลักษณะงาน
  Onsite Service
  Report Making
  งาน Project ต่างๆ
  ประจำที่ WFH หัวหิน

   
  2.
                      Admin Inventory
  2
  View
 •  

  เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25-30
  วุฒิการศึกษา : การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์การทํางาน : ดูแลสโตร์อะไหล่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : ms-word,excel

  ทักษะอื่นๆ
  ดูแลสโตร์อะไหล่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ลักษณะงาน
  1. เบิกพาสในระบบ CRM ตามที่ช่าง Onsite และ Bench ร้องขอ
  2. เปิดงานในระบบ CRM ในขายอะไหล่ให้ลูกค้า
  3. ควบคุม ดูแลอะไหล่ในห้องสโตร์ เช่นนับพาส, จัดวางอะไหล่ในชั้นวาง และทำรายงาน เป็นต้น
  4. รับโทรศัพท์และตอบคำถามลูกค้า
  5. ประสานงานเรื่องอะไหล่กับทางโอกิ
  6. ส่ง/รับอะไหล่ดีกับทางโอกิ, ตรวจนับอะไหล่และนำไปเก็บไว้ในห้องสโตร์
  7. ทำเคลมอะไหล่เสียกับทางโอกิ
  8. ทำรายงานพยากรณ์อะไหล่กับทางโอกิ
  9. จ่ายงานให้ช่างต่างจังหวัด ในระบบ Hybrid
  10. รับเครื่องที่ลูกค้าส่งมาซ่อมที่หน้าเคาน์เตอร์
  11. เปิดงานในระบบ CRM ให้ลูกค้า
  12. อื่นๆ

   
  3.
                      IT Helpdesk
  2
  View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 23 - 28
  วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์การทํางาน :
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : ดี

  ทักษะอื่นๆ


  ลักษณะงาน
  วิเคราะห์ แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเทคนิคผ่านทางโทรศัพท์ บันทึกและปรับปรุงข้อมูลประกอบรายละเอียดปัญหาของลุกค้าในระบบจัดการงาน เพื่อการตรวจสอบและติดตามงานอย่างสมบูรณ์ในขั้นตอนต่อไป
  หน้าที่ที่รับผิดชอบ
  - ติดต่อลูกค้าตามรายละเอียดที่มีอยู่ในระบบ
  - ใช้ทักษะและความรู้ทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการแก้ไขปัญหา เพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสมกับเวลา
  - จ่ายงานนอกสถานที่ผ่านระบบจัดการงานแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
  - บันทึก ปรับปรุง และติดตามสถานะของงาน
  - ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และมีพัฒนาการทางการวิเคราะห์ปัญหา กำหนดอุปกรณ์และอะไหล่ที่ใช้เพื่อแก้ไขปัญหานั้นให้ถูกต้องและมีประสิทธิผล
  - รักษาระดับสูงสุดของความพึงพอใจลูกค้าในขณะที่กำลังให้คำแนะนำทางเทคนิค
  - คงไว้ซึ่งความสุภาพ อดทน และ เอื้อเฟื้อ ตลอดสภาวะที่กำลังดำเนินงานอยู่

   
  4.
                      Onsite Support
  2
  View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 25-30
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  ประสบการณ์การทํางาน : มีความรู้ด้าน IT(HW/SW), Printer และงานด้านการบริการ
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : -

  ทักษะอื่นๆ
  -

  ลักษณะงาน
  -

   
  5.
                      Administrator
  1
  View
 •  

  เพศ : หญิง อายุ : 18
  วุฒิการศึกษา : ปวส-ปริญญาตรี
  ประสบการณ์การทํางาน : ไม่จำกัด
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : น้อย

  ทักษะอื่นๆ
  1. อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป
  3. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานบริการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  5. มีทักษะในการด้านการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน
  6. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน
  7. มีจิตสาธารณะ ทำงานด้วยความทุ่มเทและกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

  ลักษณะงาน
  1. จัดทำเอกสารงาน Project ต่างๆ
  2. จัดทำรายงานสรุป Report ของ Project
  3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   
  6.
                      Onsite IPG
  1
  View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 25
  วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป
  ประสบการณ์การทํางาน : n/a
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : มีความรู้ด้าน Computer และ Electronic

  ทักษะอื่นๆ
  1.มีทักษะความรู้และชำนาญด้านช่าง ทั้ง hardware,Software , Computer ,

  2.มีทักษะความรู้และชำนาญ network พื้นฐาน

  ลักษณะงาน
  1.รับ Case onsite ประจำวันจาก Admin และเข้าให้บริการลูกค้า
  2.รีบเร่งเำเนินการ กรณีเคสเร่งด่วน (4hr respond ,6hr uptime) อย่างทันทวงที
  3.อยู่ Standby ตามวันที่ได้รับมอบหมาย
  4.อะไหล่ที่เบิกออกมา จะต้องรีบดำเนินการคืนตามวันที่กำหนด ยกเว้นมีเหตุที่ต้องคืน ช้าโดยจะต้องได้รับอนุมัติ จากบริษัทคู้ค้าก่อน
  5.ก่อนเข้า onsite ลูกค้าก่อนเข้าดำเนินการ
  6.หากเข้าดำเนินการแล้ว update สถานะ System hybrid
  7.เข้าดำเนินการแล้ว ให้เขียน CSO Reportวิธีการแก้ไขและให้ ลูกค้าเซ็นกำกับ
  8.CSO report ถ่ายรูปส่ง Admin ดำเนินการส่งเอกสารตัวจริงในวันถัดไป